วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นำเข้าวัตถุดิบภายใต้เงื่อนไข BOI มาตรา 36

มาตรา 36(1) หมายถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผล เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก
มาตรา 36(2) หมายถึงการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งออกกลับไป เช่น การนำเข้าของตัวอย่างเข้ามาแสดงแล้วส่งกลับคืน เป็นต้น

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม excel  :  ต่างที่ใช้สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36   เพื่อง่ายต่อการใช้งานได้จาก

จดหมายขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบตามมาตรา 36 
http://www.ziddu.com/download/13070097/BOI-LetterImportRawmaterial.xls.htmlจดหมายขอยกเลิกการอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบตามมาตรา 36 
http://www.ziddu.com/download/13070092/BOI-LetterCancelledImportRawmaterial.xls.html


แบบฟอร์มใบลงงวดสำหรับสั่งปล่อยวัตถุดิบ
http://www.ziddu.com/download/13070092/BOI-LetterCancelledImportRawmaterial.xls.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น